fundacja ramię w ramię

O fundacji

Cele Fundacji Ramię w Ramię skupione są wokół potrzeb osób najbardziej wymagających wsparcia.

Fundacja Ramię w Ramię stawia przed sobą, w szczególności, zadania: otoczenia opieką, prowadzenia, promowania i wspomagania wszelkiej działalności leczniczej (w tym usprawniania zaburzonych funkcji organizmu), aktywizacji społecznej, edukacji i pomocy dla dzieci i młodzieży bez względu na wiek oraz osób pełnoletnich zagrożonych wykluczeniem społecznym, dysfunkcyjnych, z niepełnosprawnością, defaworyzowanych i ich rodzin.

fundacja ramię w ramię

Statut i sprawozdania

Statut

Sprawozdanie 2023

fundacja ramię w ramię

Władze fundacji

Zarząd
Kamila Juś

Prezeska zarządu

Paulina Wyszyńska

Wiceprezeska zarządu

Rada fundacji
Katarzyna Radzimska

przewodnicząca rady

Monika Nachmann

członkini rady

Magdalena Starybrat

członkini rady

fundacja ramię w ramię

Aktualności

Na każdy temat…rozmowa z Damianem Stolarczykiem

Poniższa rozmowa jest przeprowadzona z Damianem Stolarczykiem, osobą, która w wyniku wypadku motocyklowego (czerwiec 2022) i urazów powstałych na jego skutek straciła czasowo zmysły – zmysł wzroku i słuchu (i do momentu przeprowadzenia rozmowy odzyskała

Przeczytaj »

Fundacja Ramię w Ramię może pomóc!

Dzięki uprzejmości Fundacji „Ocaleni” z Wałbrzycha, my jako Fundacja Ramię w Ramię możemy pomóc! Prosimy o wiadomość na adres biuro@fundacja-ramiewramie.pl jeśli komuś z Was Rodzice przyda się wsparcie w postaci nowego wózka spacerowego. Skontaktujemy się

Przeczytaj »

Działania Fundacji Ramię w Ramię to nie tylko duże projekty. Chcemy Was wspierać również na co dzień (m.in dzięki wsparciu rzeczowemu). Mamy głowy pełne pomysłów i mnóstwo energii do ich realizacji. Obserwujcie Nas.

Przeczytaj »
fundacja ramię w ramię

Jak możesz pomóc?

01

Wpłać darowiznę

Darowizny prosimy kierować na numer rachunku:

PKO Bank Polski S.A. 97 1020 5095 0000 5102 0268 9818 

Fundacja Ramię w Ramię
ul. Uczniowska 21 58-306 Wałbrzych
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy

KRS 0001042981 NIP 8863027983 REGON 525667812

02

Skontaktuj się z nami

Nasze działania

INTEGRACJA SENSORYCZNA
TERAPIA PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA

FIZJOTERAPIA

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

fundacja ramię w ramię

Współpracują z nami

Kamila Juś

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując z dziećmi w Centrum Rehabilitacji, Poradniach Psychologiczno Pedagogicznych, Przedszkolach Integracyjnych, Żłobku z oddziałami integracyjnymi. Aktualnie prowadzę prywatne Centrum REHA Wałbrzych oraz wspieram dzieci prowadząc zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Szpitalu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Przedszkolu Integracyjnym. Rehabilitacja to moja pasja a misją moją i naszego zespołu jest chęć pomocy dzieciom zarówno tym z lekkimi zaburzeniami ośrodkowej koordynacji wzrokowo-ruchowej jak i niepełnosprawnymi ruchowo, niepełnosprawnymi intelektualnie, dzieciakom ze spektrum autyzmu oraz wszystkim dzieciom z wadami postawy. Motto bliskie mojemu sercu brzmi, że tylko wszechstronne podejście do dziecka może pomóc mu walczyć z trudnościami z jakimi zmaga się na co dzień. Praktyka zdobyta w pracy związana jest również z ciągłym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uczestnictwo w licznych kursach oraz zdobyciu nowych umiejętności jako pedagog i oligofrenopedagog.

Metody

 • Metoda Vojty
 • NDT Bobath/Baby
 • Metoda Medek
 • Integracja Sensoryczna
 • Metoda Ruchu Rozwijającego
 • Terapia manualna stóp
 • Terapia skolioz wg Lehnert Schroth
 • Terapia skolioz Metodą FED
 • Osteopatia w pediatrii
 • Leczenie skolioz wg metody SKOL-AS
 • Metoda Tomatisa
 • Terapia Czaszkowo-Krzyżowa
 • Metoda Prechtla

 

Kursy

 • Metoda FED –kurs podstawowy i doskonalący leczenia skolioz
 • Inowacyjność w leczeniu skolioz wg metody SKOL-AS
 • Wielowymiarowa terapia manualna stóp wg Zukunft-Huber
 • Trójpłaszczyznowa terapia skolioz wg Lehnert Schroth
 • Metoda integracji odruchów posturalnych i dynamicznych wg. S. Masgutowej
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi – zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego
 • Masaż klasyczny wg. Praw Tensegracji
 • Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi (warsztaty praktyczne)
 • Wady postawy (praca na punktach spustowych, praca z użyciem thera-band)
 • Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych – spastyczne postacie mózgowego porażenia dziecięcego (warsztaty teoretyczne i praktyczne)
 • Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych – kręcz szyi, uszkodzenie splotu ramiennego, przepuklina oponowo-rdzeniowa
 • Metoda Mc Kenzie – bóle w odcinku lędźwiowym
 • Kinesio typing kurs podstawowy i kurs pediatryczny
  „Jak pracować z dzieckiem z autyzmem w przedszkolu ?”- Szkolenie Synapsis
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherbourn
Monika Nachmann

Jestem pedagogiem, nauczycielem dyplomowany. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ukończyłam studia podyplomowe z tyflopedagogiki, terapii pedagogicznej oraz wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka. Stale podnoszę swoje kwalifikacje realizując kursy kwalifikacyjne i doskonalące.

Kursy

 • Kurs kwalifikacyjny w zakresie surdopedagogiki,
 • Kurs doskonalący – Terapia Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Kurs „Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej 1 rok życia” 
 • Kurs „Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej 2,3 rok życia”.
Magdalena Starybrat

Na co dzień pracuję w szkole publicznej jako pedagog oraz w Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, pełniąc stanowisko oligofrenopedagoga/surdopedagoga/tyflopedagoga.

 • Magister pedagogiki terapeutycznej z oligofrenopedagogiką – dyplom Uniwersytetu Opolskiego
 • Studia podyplomowe w zakresie: rewalidacja i tyflopedagogika oraz rewalidacja i surdopedagogika
Dorota Zimierska

Jestem fizjoterapeutką od ponad 12 lat. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobyłam ucząc się w Studium Medycznym w Legnicy, gdzie otrzymałam tytuł technika fizjoterapii. Następnie swoją ścieżkę edukacyjną rozpoczęłam w Akademii Medycznej we Wrocławiu, gdzie ucząc się jednocześnie pracowałam w placówce medycznej jako fizjoterapeuta. Kończąc Akademię Medyczną uzyskałam tytuł licencjata fizjoterapii. W Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu dopełniłam swoje wykształcenie uzyskując tytuł magistra fizjoterapii. W przeciągu całej edukacji ukończyłam wiele kursów, które dają szersze możliwości patrzenia na potrzeby dzieci i ich rodziców. Jestem instruktorem masażu Shantala baby oraz Shantala Body Touch. Ukończyłam kursy takie jak: kinesjotaping podstawowy i zaawansowany, masaż tkanek głębokich, masaż sportowy, elektroliza przezskórna, neurorozwojowa diagnostyka dzieci i niemowląt, anatomia palpacyjna. Ukończenie kursu Integracji Sensoryczej I i II stopnia dało mi możliwość pracy jako terapeuta, który zarówno diagnozuje oraz prowadzi terapie z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Moją pasją jest praca z dziećmi, dlatego też od kilku lat współpracuję z kilkoma przedszkolami integracyjnymi, w których prowadzę rehabilitację dziecięcą.

Kursy

 • Kinesjotaping podstawowy i zaawansowany,
 • Kurs Integracji Sensoryczej I i II stopnia
 • Anatomia palpacyjna
 • Neurorozwojowa diagnostyka dzieci i niemowląt
 • Masaż tkanek głębokich
 • Masaż sportowy
 • Elektroliza przezskórna
 • Shantal Baby
 • Shantal Body Touch dla dorosłych
Pamela Dąbrowska

Od prawie 10 lat pracuję z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwojowymi.  Moim celem jest wspieranie harmonijnego rozwoju dziecka. Poprzez swoją pracę dążę do wzmacniania jego mocnych stron i poczucia własnej wartości. Od kilku lat związana terapeutycznie z Przedszkolem Niepublicznym Bajkolandia oraz Przedszkolem Specjalnym Niebieski Słonik. Prywatnie – mama 7 letniego Nikodema.

Kursy

 • Terapia Neurotaktylna MNRI ®

 • Terapia Neurotaktylna a integracja motoryki pierwotnej odruchów MNRI ® (poziom pogłębiony)

 • tDCS Innowacyjna metoda neurostymulacji(Mikropolaryzacja )

 • Integracja Bilateralna – program indywidualny

 • Picture Exchange Communication System (PECS)

 • Stymulowanie Rozowju mowy w opraciu o założenia pedagogiczne F. Froebla

 • Makaton

 • Integracja Odruchów ustno-twarzowych MNRI ®

 • MNRI ® Integracja Odruchów Dynamicznych i posturalnych

 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – Program Sally Goddard Blythe(INPP)

 • Metoda Dobrego Startu – prof. Bogdanowicz

 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

 • Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD

 • Seksualność osób z niepełnosprawnością inteletualną oraz spektrum autyzmu (dr Izabela Fornalik)

 • Wybiórczość pokarmowa u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej

 • Wybiórczość pokarmowa u dzieci ze spektrum Autyzmu (Program Marchewkowe Pole)

 • Wybiórczość pokarmowa (elementy metody Foodchaining)

 • Trening jedzenia – Fundacja Pomoc Autyzm

 • Pedagogika oczekiwań dziecka. Wsparcie całościowego rozwoju w przedszkolu.

 • Pozytywna Dyscyplina dla Nauczycieli

 • Praca nad komunikacją dzieci ze spektrum autyzmu – Fundacja Synapsis

 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – Fundacja Synapsis

 • Zespół Aspergera – Fundacja Synapsis

 • Jak pracować z dzieckiem z autyzmem w przedszkolu – Fundacja Synapsis

 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – Fundacja Synapsis

 • Trudne zachowania u osób z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne strategie – Fundacja Synapsis

 • Sensoplastyka

 • Integracja Sensoryczna z elementami Terapii Ręki

 • Terapia Ręki

 
Natalia Wyszyńska

Jestem pedagogiem specjalnym ze specjalizacją terapii zajęciowej z psychomotoryką. Ponadto jestem Terapeutą Integracji Sensorycznej II- go stopnia, oraz Terapeutą Ręki II- go stopnia. Moje pierwsze doświadczenia wiążą się z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Przez dwa lata miałam możliwość pracy z dziećmi i młodzieżą z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym oraz głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Aktualnie pracuję w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym, gdzie prowadzę terapię małych dzieci z zaburzeniami ze spektrum, wadami genetycznymi, zaburzeniami motorycznymi. Swoje miejsce znalazłam również jako terapeuta Integracji Sensorycznej w załodze RehaWałbrzych. Ponadto wciąż zdobywam nowe doświadczenia prowadząc zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Swoje pierwsze kroki stawiam również w prowadzeniu warsztatów dla rodziców. Jestem zwolenniczką podejścia, że aktywny udział rodzica w oddziaływaniach terapeutycznych wraz z holistycznym podejściem do potrzeb dziecka, jest właściwą drogą do osiągania wspólnych sukcesów. Praca z drugim człowiekiem sprawia mi radość, a zagadnienia zaburzeń Integracji Sensorycznej wciąż skłaniają do pogłębiania swojej wiedzy. Bardzo interesuje mnie zagadnienie potrzeb sensorycznych dziecka i aktywne wykorzystanie ich w procesie rozwijania komunikacji alternatywnej.

Kursy

 • Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej
 • Terapia Integracji Sensorycznej II stopnia
 • Diagnoza i Terapia Ręki — kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym
 • PECS Poziom I, Szkolenie Certyfikowane I-go stopnia ISNA-MSE Snoozelen
Malwina Matusiak

Prace jako terapeuta dziecięcy rozpoczęłam podczas stażu w ośrodku rehabilitacyjnym dla dzieci. Uczestnicząc w różnych kursach oraz szkoleniach rozszerzałam swój warsztat pracy. Na swojej ścieżce zawodowej, pracując w różnych ośrodkach, prowadziłam rehabilitacje dzieci z opóźnionym rozwojem ruchowym (zaburzenia napięcia mięśniowego, asymetria), wadami postawy oraz diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej. Ciekawi mnie rozwój dzieci, świat zmysłów dlatego nadal planuje szkolić się i podnosić kwalifikacje zawodowe.

Kursy

 • Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne, „FALMED” Przeźmierowo

 • Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych metoda „Zukunft-Huber”, Promyk Słońca Wrocław

 • Kurs Terapii Ręki I i II st., A-centrum Szkolenia Warszawa

 • Kinesiotaping kurs podstawowy i w pediatrii

 • Kurs Integracji Sensorycznej I i II stopnia, PSTIS Warszaw

 • Osteopatia w Pediatrii i Neonatologii, Centrum Wiedzy Praktycznej Warszawa

 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce wg programu integracji odruchów pierwotnych dr Sally Goddard Blythe- program szkolny

 • SesniBaby Intro „Wrażliwe niemowlę, a zaburzenia sensoryczne”, M. Karga

 • SensiMotor Stres i Trauma, M. Karga Dzielny Miś Warszawa

 • „Ocena modulacji sensorycznej” szkolenie rozwijające dla specjalistów Si, M. Karga

 • „Nadwrażliwość słuchowa, APD, SPD a treningi słuchowe”, M. Karga

 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym, M. Baj Lieder BALANS

 • „Is this baby ok?” Znajdź odpowiedź w terapii – Sarah Capelovitch (warsztaty teoretyczne i praktyczne)

 • Kurs poświęcony dzieciom ze skoliozą oraz wadami postawy w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne

 • Kurs poświęcony spastyczności w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne

 • Kurs masażu tkanek głębokich, WSEiT Poznań

 

 

Edyta Kędzior

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w szpitalu. Od 2022 r. zawodowo związana z Centrum REHAWałbrzych. W swojej praktyce staram się pomagać dzieciom z problemami neurologicznymi ze skrzywieniami kręgosłupa, wadami postawy, natomiast dorosłym przynieść ulgę w dolegliwościach bólowych. Wiedzę pogłębiam na kursach i specjalistycznych szkoleniach zawodowych.

Kursy

 • Masaż klasyczny wg. Praw Tensegracji PNF
 • Metoda McKenzie – Odcinek lędźwiowy kręgosłupa
 • Metoda McKenzie – Odcinek szyjny i piersiowy kręgosłupa
 • Metoda McKenzie – Odcinek lędźwiowy kręgosłupa (kurs zaawansowany) oraz kończyna dolna
 • Metoda McKenzie – Odcinek szyjny i piersiowy (kurs zaawansowany) oraz kończyna górna
 • Metoda FITS – Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz
fundacja ramię w ramię

Wspierają nas

fundacja ramię w ramię

Napisz do nas

Kontakty

Bezpośrednio

obserwuj nas
Adres

ul. Uczniowska 21
58-306 Wałbrzych
tel 784 710 730

telefon

+48 784 710 730